UWAGA!
Decyzją władz Instytutowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2018/2019 Biblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu będzie NIECZYNNA w soboty. Studentów studiów niestacjonarnych zapraszany do korzystania z naszych zbiorów w godzinach otwarcia biblioteki w dniach od poniedziałku do piątku.


Informujemy, że wszelkie materiały znajdujące się w naszej bibliotece wydawane będą wyłącznie osobom zapisanym do biblioteki.
Materiały znajdujące się w czytelniach będą rejestrowane na kontach elektronicznych osób wypożyczających bez możliwości pozostawienia dokumentu tożsamości .

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Szkolenie biblioteczne

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku wszystkich kierunków
Wydziału Filologicznego znajduje się na platformie edukacyjnej WF pod adresem:

http://el.us.edu.pl/wf

Logowanie na platformę odbywa się przez CENTRLANY PUNKT LOGOWANIA
na stronie: https://el.us.edu.pl/wf/login/index.php

Po zalogowaniu się na odpowiedni kurs szkolenia bibliotecznego należy zapoznać się z podręcznikiem a następnie wykonać test. Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 80 % poprawnych odpowiedzi. System podlicza poprawne odpowiedzi oraz informuje o zaliczeniu lub nie zaliczeniu testu.

Osoby, które zaliczyły test zgłaszają się do Biblioteki Wydziałowej po wpis do indeksu zaliczający szkolenie biblioteczne.

Szkolenie będzie aktywne od 1 października 2018r.

Osoby dokonujące wpisów do indeksów w Bibliotece w Sosnowcu:

mgr Łukasz Ogłoza (Czytelnia, Żytnia 10 lub Grota - wymiennie)
mgr Paulina Pytel (Żytnia 10, dział czasopism p. 116 ,wypożyczalnia, lub Grota - wymiennie)
mgr Aneta Nocuń (kierownik biblioteki, Żytnia 10, p.201)