INFORMATOR

CZYTELNIA NEOFILOLOGICZNA
(główna) ul.Żytnia 10

GODZINY OTWARCIA KONTAKT
poniedziałek – piątek 9.00 – 16:00 ul. ŻYTNIA 10, 41-200 SOSNOWIEC
1 PIĘTRO pokój nr 215
tel.: 032-269-18-93
tel.: 32-269-18-94 (dział czasopism)
e-mail: czytelniabwfs@us.edu.pl


CZYTELNIA NEOFILOLOGICZNA
(podręczna) ul. Grota Roweckiego 5

GODZINY OTWARCIA KONTAKT
poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 16:00 ul. Grota Roweckiego 5,
41-200 SOSNOWIEC
POZIOM 1 pokój nr 1.24
tel.: 32-364-09-75
wtorek, czwartek 8.00 - 18.00


Czytelnia Neofilologiczna (główna) Biblioteki Wydziału Filologicznego w Sosnowcu zapewnia wolny dostęp do piśmiennictwa specjalistycznego filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej, rosyjskiej oraz słowiańskiej. Zawiera przede wszystkim wydawnictwa informacyjne, tj. słowniki, encyklopedie, informatory i bibliografie.

W księgozbiorze znaleźć można książki oraz czasopisma z zakresu m.in. : historii, kultury i literatury danego obszaru językowego. Zgromadzono dzieła zbiorowe oraz podręczniki akademickie z uwzględnieniem materiałów do praktycznej nauki języków obcych (skrypty, repetytoria itp.). Uzupełnieniem są publikacje naukowe i popularnonaukowe z innych dziedzin wiedzy (nauki społeczne, stosowane i inne) oraz inne pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji czytelników pozostawiono 5 stanowisk komputerowych z dostępem do katalogu elektronicznego biblioteki, naukowych zasobów Internetu, komputerowych baz danych oraz prenumerowanych źródeł elektronicznych.

Istnieje możliwość skorzystania z Internetu bezprzewodowego po wcześniejszym uaktywnieniu studenckiego konta e-mail.

Czytelnia Podręczna oferuje księgozbiór podstawowy każdej z filologii obcych, przede wszystkim encyklopedie i słowniki, leksykony oraz podręczniki do nauki języka obcego. Ma za zadanie pomóc w przygotowaniach na zajęcia dydaktyczne oraz w ich trakcie, czemu sprzyja lokalizacja w budynku przy ul. Grota Roweckiego 5.

KATALOGI CZYTELNI:
 • katalog elektroniczny (OPAC), dostępny na każdym z terminali bibliotecznych w czytelni
 • katalog tradycyjny (kartkowy), który znajduje się na parterze biblioteki (przy wejściu do pokoju nr 103) pozwala dotrzeć do kompletnej i pełnej informacji zbiorach, które nie zostały jeszcze udostępnione w katalogu elektronicznym i tych, które są w nim niewidoczne. Zawiera opis wszystkich książek zgromadzonych w czytelni w porządku alfabetycznym oraz rzeczowym.

Aby skorzystać ze zbiorów na miejscu (w czytelni) należy posiadać ważny dokument tożsamości. O szczegółowych zasadach korzystania ze zbiorów biblioteki informują regulaminy.

ZASADY korzystania ze zbiorów prezencyjnie:
 • W czytelnia udostępnia się zbiory prezencyjnie, tj. na miejscu.
  Czasopism oraz książek nie wypożycza się!
 • Warunkiem korzystania ze zbiorów Czytelni jest pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, toreb, plecaków oraz wpisanie się do księgi odwiedzin;
 • W Czytelni powinno się zachować ciszę oraz wyłączyć telefony komórkowe;
 • Nie powinno się wnosić napojów oraz artykułów spożywczych;
 • Obowiązuje wolny dostęp do półek;
 • Po skorzystaniu ze zbiorów należy odłożyć je na wózek biblioteczny.
 • Aby wnieść własne materiały na teren Czytelni powinno się zgłosić to u dyżurującego bibliotekarza;
 • Za zgodą bibliotekarza i na określonych warunkach zbiory czytelni mogą zostać wydane poza jej teren na podstawie prawidłowo wypełnionego rewersu wraz z ważnym dokumentem tożsamości;
 • Dopuszcza się możliwość powielania fragmentów materiałów zgodnie z prawem autorskim (DZ. U. 1994r, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) w punktach kserograficznych poza Biblioteką;
 • Nie zezwala się na powielanie książek wydanych do końca 1950 roku oraz egzemplarzy uszkodzonych i tych, których kopiowanie (DZ. U. 1994r, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) uniemożliwia oprawa;
 • Materiały wydawane są najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Czytelni. Udostępnione dokumenty należy zwracać w tym samym dniu;
 • Zamówienia czasopism realizowane są na bieżąco;
 • Zgodnie z regulaminem Biblioteki godziny pracy Czytelni w czasie wolnym od zajęć mogą uleć zmianie.
Wzór prawidłowo wypełnionego rewersu w Czytelni Neofilologicznej.