O BIBLIOTECE

Informacje ogólne


Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (BWFS) powstała 1 stycznia 2007 roku. Jej rdzeniem jest księgozbiór kilku bibliotek specjalistycznych:

 • Biblioteka Anglistyczna (BFA),
 • Biblioteka Romanistyczna(BFR),
 • Biblioteka Germanistyczna (BFG),
 • Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (BFW),
 • Biblioteka Slawistyczna (BFS),
 • Biblioteka Kolegium Języka Biznesu w Sosnowcu (KJB)
Biblioteka dysponuje także częścią zbiorów Alliance Francaise oraz materiałami Międzyinstytutowej Czytelni Neofilologicznej.

Obecnie księgozbiór tej biblioteki liczy 220 tys. woluminów. Profil gromadzonych zbiorów wyznaczają kierunki studiów oraz prac naukowo-badawczych prowadzonych w instytutach Wydziału Filologicznego UŚ w Sosnowcu. Istotnym elementem księgozbioru są więc publikacje związane z programem prowadzonych specjalności w obrębie następujących filologii: angielskiej, germańskiej, romańskiej, rosyjskiej oraz filologii słowiańskiej.

Główny trzon księgozbioru stanowią wydawnictwa poświęcone językowi, literaturze i kulturze:

 • krajów/obszarów anglojęzycznych (zbiory brytyjskie, amerykańskie, kanadyjskie);
 • krajów francuskojęzycznych (Francji, Kanady, Belgii i Szwajcarii) oraz pozostałych krajów romańskich (Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Rumunii);
 • krajów niemieckiego obszaru językowego (Niemiec, Austrii, Szwajcarii);
 • krajów skandynawskich;
 • krajów Słowian Południowych (zbiory w językach słoweńskim, chorwackim, serbskim, macedońskim, bułgarskim) oraz Słowian Zachodnich (zbiory w językach czeskim, słowackim);
 • narodów wschodniosłowiańskich (byłego Związku Radzieckiego m.in. zbiory w językach: rosyjskim, białoruskim, ukraińskim);
 • krajów orientalnych (zbiory w językach: chińskim, japońskim, arabskim).
Biblioteka Wydziału Filologicznego jako biblioteka filologiczna gromadzi piśmiennictwo w językach oryginalnych oraz w przekładzie. Posiada polską literaturę piękną wraz z tekstami krytycznymi, a także zbiór literatury powszechnej. Obecnie zbiory neofilologiczne są uzupełniane o pozycje związane z językiem i kulturą Japonii oraz Chin (japonistyka, sinologia). W zbiorach Biblioteki są publikacje reprezentujące każdą dyscyplinę naukową, m.in. piśmiennictwo z dziedziny psychologii, pedagogiki, nauk społecznych i ekonomicznych (marketing, reklama, korespondencja handlowa).

Struktura Biblioteki

Biblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu ma za zadanie odpowiadać na zapotrzebowanie pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów kierunków neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego poprzez dostęp do piśmiennictwa specjalistycznego za pomocą wypożyczeń oraz na miejscu (w czytelni).

Udostępnianie materiałów na zewnątrz odbywa się w Wypożyczalni przy ul. Żytniej 10, pokój 137 Czytelnia (główna, ul. Żytnia 10)zapewnia wolny dostęp do publikacji podstawowych, tj. słowników, encyklopedii, dzieł zbiorowych oraz podręczników akademickich z uwzględnieniem materiałów do praktycznej nauki języków obcych (skrypty, repetytoria itp.). Czytelnia (podręczna , ul. Grota Roweckiego) zapewnia dostęp do pozycji udostępnianych na zajęcia (słowniki, podręczniki, depozyty).