REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW W BIBLIOTECE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W SOSNOWCU

obowiązuje łącznie z Regulaminem udostępniania zbiorów w systemie biblioteczno – informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 czerwca 2007 roku. (kliknij aby zobaczyć)

 • Biblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu czynna jest w następujących godzinach:

  CZYTELNIA NEOFILOLOGICZNA (główna) ul. Żytnia 10
  poniedziałek– piątek 9.00 – 16:00
  soboty zjazdowe 8.30 – 15.30

  CZYTELNIA NEOFILOLOGICZNA (podręczna) ul. Grota Roweckiego 5
  poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 16:00

  wtorek, czwartek 8.00 - 18.00
  soboty zjazdowe 8.30 – 15.30

 • Biblioteka wypożycza zbiory, z możliwością prolongaty terminu zwrotu:
  • pracownikom Uniwersytetu Śląskiego do 50 vol. na okres roku
  • pracownikom Uniwersytetu Śląskiego nie będącym nauczycielami akademickimi do 10 vol. na okres miesiąca
  • emerytowanym pracownikom Uniwersytetu Śląskiego do 10 vol. na okres miesiąca
  • studentom I, II i III stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego 10 vol. na okres miesiąca
  • studentom studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego do 10 vol. na okres miesiąca

 • Biblioteka raz na rok wysyła monity do czytelników przetrzymujących książki.
 • Biblioteka pobiera opłaty za materiały zwrócone nieterminowo i usługi wymienione w jednolitym cenniku opłat.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin otwarcia biblioteki w miesiącach wakacyjnych (informacja na stronie www. Biblioteki).