ZASOBY I ŹRÓDŁA

Wykaz prenumerowanych czasopism

Prenumerata polska 2017:

Dialog
Literatura na Świecie
Przegląd Rusycystyczny http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/issue/archive
Przestrzenie Teorii http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt
Rocznik Slawistyczny http://rs.czasopisma.pan.pl/
Silesia Nova
Slavia Occidentalis
Slavia Orientalis http://so.czasopisma.pan.pl
Teksty Drugie

Prenumerata zagraniczna 2017:

Izvestiâ Akademii Nauk. Seriâ Literatury i Âzyka. Abstrakty i pdf płatny
Russkaâ Reč http://russkayarech.ru/
Sovremennaâ Dramaturgiâ od 2010 pdfy http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html
Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriâ 9. Filologiâ. płatne
Voprosy Âzykoznaniâ (do 2006r.)pdf http://www.ruslang.ru/doc/voprosy/voprosy2006-6.pdf
Voprosy Literatury http://magazines.russ.ru/voplit/
B”lgarski Ezik abstrakty
Romboid 2000-2016 pdf http://romboid.webnode.sk/archiv/
Interpreter and Translator Trainer http://www.tandfonline.com/loi/ritt20
Interpreting HAN http://www.jbe-platform.com/content/journals/1569982x
IRAL https://www.degruyter.com/view/j/iral.2016.54.issue-4/issue-files/iral.2016.54.issue-4.xml HAN
Journal of Linguistics https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics HAN
Languages In Contrast http://www.jbe-platform.com/content/journals/15699897 HAN
Studies in Second Language Acquisition https://www.cambridge.org/core/journals/studies-in-second-language-acquisition# HAN
Critical Inquiry dostęp przez HAN http://www.jstor.org/journal/criticalinquiry
New Literary History od 1969-2010 http://www.jstor.org/journal/newlitehist HAN
Deutsch als Fremdsprache płatne
Fremdsprache Deutsch płatne
Schweizer Monat płatne
Theather Heute płatne