INFORMATOR

WYPOŻYCZALNIA


GODZINY OTWARCIA KONTAKT
poniedziałek–wtorek 9.00–16.00 ul. ŻYTNIA 10, 41-200 SOSNOWIEC
PARTER pokój nr 137
tel.: 032-269-18-88
e-mail: bwfs1@us.edu.pl             bwfs2@us.edu.pl
środa 10.00–18.00
czwartek - piątek 9.00–16.00


Księgozbiór części anglistycznej Wypożyczalni BWFS obejmuje językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze zbiory brytyjskie (w tym literatur kolonialnych i postkolonialnych), amerykańskie (literaturoznawcze i kulturoznawcze), anglojęzyczne zbiory kanadyjskie oraz zbiór dotyczący języków wschodnich (chińskie, japońskie i arabskie).

Księgozbiór części romanistycznej Wypożyczalni BWFS obejmuje językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze zbiory krajów francuskojęzycznych (Francji, francuskojęzycznej części Kanady i Belgii) oraz pozostałych krajów romańskich (m.in. Hiszpania, Włochy, Portugalia i Rumunia). Uzupełnieniem są zbiory w języku łacińskim.

Profil gromadzenia księgozbioru anglistycznego - romanistycznego:

 • historia i teoria literatury,
 • literatura piękna i opracowania krytyczne,
 • beletrystyka obcojęzyczna,
 • słowniki i encyklopedie
 • książki popularnonaukowe,
 • zbiory z zakresu językoznawstwa,
 • teoria przekładu,
 • glottodydaktyka (nauczanie języków obcych),
 • kultura i cywilizacja krajów francuskojęzycznych,
 • literatura francuskojęzyczna (afrykańska czy antylska),
 • kultura i cywilizacja krajów hispanojęzycznych,
 • gramatyka języków romańskich,
 • kultura i cywilizacja krajów anglojęzycznych,
 • literatura kolonialna i postkolonialna,
 • gramatyka języka angielskiego,
 • kultura i język obszarów języków wschodnich (zbiory chińskie, japońskie i arabskie),
 • słownictwo specjalistyczne (biznes, prawo, handel, marketing, technika, informatyka).

W germanistycznej części zbiorów zgromadzono pozycje z zakresu:

 • historii, kultury i literatury niemieckojęzycznej Niemiec, Austrii, Szwajcarii,
 • historii, kultur i literatury Śląska oraz literatury skandynawskiej,
 • teorii literatury, językoznawstwa (m.in. księgozbiór z zakresu frazeologii),
 • przekładów literatury niemieckiej i dydaktyki nauczania języka niemieckiego.

We wschodniosłowiańskiej części księgozbioru znajduje się piśmiennictwo związane z kulturą, literaturą i językiem Słowian Wschodnich. Większość stanowi literatura rosyjska, ukraińska, białoruska oraz jej tłumaczenia. Uzupełnieniem są opracowania krytyczne, słowniki i encyklopedie. Szeroko rozbudowanymi działami są: teoria literatury i przekładu, nauka o języku. Nie brakuje również pozycji z dziedziny nauk społecznych (zwłaszcza socjologii kultury, pedagogiki), filozofii i religioznawstwa oraz sztuki.

W skład księgozbioru slawistycznego wchodzą zbiory z zakresu literatury, historii, językoznawstwa, kultury, filozofii i cywilizacji języków południowo- i zachodniosłowiańskich. W zbiorach slawistycznych znajdują się materiały dotyczące słowiańskiej komparatystyki i translatoryki. W tej części księgozbioru odnaleźć można również wiele pozycji interdyscyplinarnych.